Walory wypoczynkowe stanowią jeden z ważniejszych elementów przyciągających turystów w ten region.

Taki rodzaj turystyki służy przede wszystkim odpoczynkowi od wielkomiejskiego zgiełku, regeneracji zarówno fizycznej jak i psychicznej organizmu. W grupie walorów wypoczynkowych wyróżnić można zespół cech niezbędnych, których występowanie stanowi minimum warunków do wypoczynku oraz zespół cech korzystnych podnoszących wartości wypoczynkowe terenu.

Do pierwszych zaliczyć można czyste powietrze (wolne od zanieczyszczeń), ciszę, niski stopień urbanizacji, występowanie walorów estetycznych krajobrazu, brak zasadniczych przeciwwskazań klimatycznych. Do cech korzystnych zakwalifikować można szczególnie walory wypoczynkowe krajobrazu, warunki do uprawiania czynnego wypoczynku, przydatność terenów do wędrówek pieszych, kolarskich, wodnych oraz przydatność wód do kąpieli i sportów wodnych, a także korzystne warunki bioklimatyczne oraz tzw. walory lecznicze (T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski ?Geografia Turystyki Polski?, PWE 2002).